Prof. Janusz T. Maciuszko nie żyje

Był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym historykiem reformacji w Polsce. Mówiono o nim niekiedy „luterański Tazbir”

Nabożeństwo ewangelickie z okazji Święta Wojska Polskiego

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie serdecznie zapraszają

Rocznica pogromu kieleckiego

W niedzielę, 5.08.2020 r. odbyła się w Kielcach modlitwa międzyreligijna dla upamiętnienia ofiar pogromu kieleckiego

450 lat Zgody Sandomierskiej

W sobotę 4 lipca br. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu otwarta została wystawa upamiętniająca niezwykle ważne w dziejach naszego

Ukazał się nowy numer Jednoty - 2/2020

W JEDNOCIE 2/2020 m.in.: Kościół i pandemia, Epidemia bioetycznych dylematów, Tożsamość ewangelicko-reformowana, Ugoda sandomierska

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI DIAKONII
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

§1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe działania zgodnie z § 7 i 8 Statutu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

§2

Siedzibą Diakonii KER jest Warszawa.
Adres korespondencyjny: Al. Solidarności 76 a, 00-145 Warszawa.
Dyżury pracy Diakonii KER: środy od 11:00 – 15:00.
Adres do kontaktu elektronicznego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 22-831-23-83

§ 3

Działania statutowe Diakonii Ker:
1. 1. Refundacja kosztów poniesionych na:
a) Leki ratujące zdrowie i życie przyjmowane na podstawie zaleceń i recept lekarskich;
- wysokość refundacji 50%, nie więcej niż 150 zł/miesięcznie na osobę,
b) środki pielęgnacyjne dla osób przewlekle chorych na podstawie zaleceń lekarskich;
- wysokość refundacji  od 50% do 100% kosztów w zależności od stanu zdrowia oraz  sytuacji ekonomicznej;
c) odżywki bezglutenowe i bezmleczne dla dzieci oraz suplementy diety dla osób  przewlekle chorych (HCV „C”, cukrzyca) na podstawie opinii i  zaleceń lekarskich;
- wysokość refundacji do 100% w szczególnie uzasadnionych przypadkach (stan zdrowia oraz sytuacja ekonomiczna),
2. Refundacja kosztów podręczników dla dzieci i młodzieży szkolnej;
- wysokość i zasady refundacji ustalane w danym roku szkolnym przez Radę Diakonii.
3. Zakup i wypożyczanie drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
a) pozyskiwanie i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego (wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne, materace specjalistyczne itp.).
4. Zakup, pozyskiwanie oraz rozdawnictwo żywności.
5. Pozyskiwanie oraz rozdawnictwo środków czystości, odzieży, obuwia , pościeli, koców, drobnego sprzętu AGD.
6. Przyznawanie zasiłków celowych (jednorazowe świadczenie) oraz zasiłków okresowych (czas trwania świadczenia nie dłużej niż 1 rok).
- wysokość i czas trwania świadczenia każdorazowo ustala Rada Diakonii KER.
7. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji dla osób
- warunki, wysokość i zasady ustala każdorazowo Rada Diakonii
8. Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci i młodzieży szkolnej wyznania ewangelicko-reformowanego  na organizowanych przez Kościół kursach katechetycznych.
-  warunki i wysokość dofinansowania określa Rada Diakonii.

§ 4

Zasady przyznawania pomocy:
Prawo do korzystania z pomocy Diakonii KER mają osoby, które będą spełniać przynajmniej dwa spośród poniższych warunków:
1. Kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty:
- dla osoby samotnie gospodarującej 2000 zł miesięcznie (netto)
- na osobę w rodzinie 1500 zł miesięcznie (netto)
2. Długotrwała i ciężka choroba.
3. Niepełnosprawność.
4. Wielodzietność, niepełna rodzina.
5. Bezrobocie.
6. Sieroctwo.
7. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.
8. Klęska żywiołowa lub ekologiczna.
W innych przypadkach warunki oraz zasady świadczeń ustalane odrębną uchwałą przez Radę Diakonii.

§ 5

Warunkiem ubiegania się o pomoc do Diakonii KER jest:
1. Pisemny wniosek osoby/rodziny zainteresowanej pomocą lub instytucji kierującej (parafie, duszpasterze);
2. Zaświadczenie o dochodach (np. roczne zeznanie podatkowe PIT, decyzja ZUS o wysokości renty lub emerytury itp.);
3. Dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną bądź niepełnosprawność.
4. Oświadczenie dotyczące ponoszonych kosztów utrzymania mieszkania w miesiącu (czynsz, podstawowe media)

§ 6

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Statutu Diakonii KER

Copyright © 2007-2020
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27